DETEKTIVNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ ROZVOJ A OCHRANU

 

Poskytuji profesionální detektivní služby ve své firmě PP SECURITY již 20 let. Detektivní služby či vhodně vedené vyšetřování pomohlo mnoha zákazníkům k efektivnímu a správnému rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že umím nalézt originální řešení i pro Vás.  Každý případ totiž dokáže být jedinečný a vyžaduje specifický přístup. Máte právo znát pravdu.

Detektivní služby

Pátrání po osobách a věcech. Vyšetřování pojistných podvodů. Zajišťování důkazů pro řízení před soudem nebo správním orgánem.

Analytické služby

Analytické služby mohou sloužit jako podpůrný důkazní prostředek v případném právním sporu, jako podpora pro obchodní...

Interní bezpečnost

Provedu forenzní analýzu a odpovím na otázku, zda ve Vaší firmě nedochází ke zneužívání informací či pravomocí...

Interní vyšetřování

Efektivně vedené interní vyšetřování signalizuje všem zaměstnancům, ale i obchodním partnerům, že firma netoleruje...

Ochrana proti odposlechu

Jedná se o významnou ochranu oprávněných zájmů každého klienta. Činnost je zaměřena na velmi úzkou oblast spočívající ve vyhledávání...

PP Security

Pár slov

O mně

Poskytuji profesionální detektivní služby podložené nespornými důkazy již 20 let. Své dovednosti jsem získal na specializovaném policejním útvaru.  Přes postupné vývojové změny, kterými jsem v soukromém sektoru prošel, nabízím vysoce profesionální diskrétní detektivní služby. Chráním především zájmy klienta. Informace, které pro Vás získám mohou výrazně ovlivnit Vaše další rozhodnutí. Neslibuji nemožné, vše klientovi podrobně vysvětlím. Klient se po takové důkladné analýze lépe a efektivně rozhoduje. Pořizuji zásadně hodnověrné a nesporné důkazy, které obstojí v důkazním řízení. Moje detektivní činnost je ekonomicky optimalizovaná a odpovídá vynaloženým nákladům.

Při své detektivní činnosti

Vždy plně respektuji přání

a požadavky klientů.

Mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setkávám, je absolutní samozřejmostí a vždy jsem vázán ctít diskrétnost klienta. Na základě zkušeností dokážu získávat vhodné informace a navrhovat efektivní postup pro jejich využití. Zajistím ve Váš prospěch věrohodné důkazy patologického chování závadových jedinců. Spolupracuji s předními advokátními kancelářemi a dokážu výrazně napomoci kladnému výsledku advokáta. Poskytuji pouze ucelené a hodnověrné informace zakládající se na skutečném stavu. Své tvrzení opírám o důkazy ve formě – audio či video. Dokážu nalézt efektivní řešení i v případech, kdy klient vidí situaci jako zcela neřešitelnou.

Pomůžu Vám

Jsem tu pro Vás

  PP SECURITY - detektivní služby

  Detektiv

  Pavel Pertlíček

  +420 724 649 806

  detectiv@ppsecurity.cz

  Akátová 373, Sulice-Želivec

  IČ: 71369473
  DIČ: CZ7103031001