Interní bezpečnost

Detektivní služby

Pátrání po osobách a věcech. Vyšetřování pojistných podvodů. Zajišťování důkazů pro řízení před soudem nebo správním orgánem.

Analytické služby

Analytické služby mohou sloužit jako podpůrný důkazní prostředek v případném právním sporu, jako podpora pro obchodní...

Interní bezpečnost

Provedu forenzní analýzu a odpovím na otázku, zda ve Vaší firmě nedochází ke zneužívání informací či pravomocí...

Interní vyšetřování

Efektivně vedené interní vyšetřování signalizuje všem zaměstnancům, ale i obchodním partnerům, že firma netoleruje...

Ochrana proti odposlechu

Jedná se o významnou ochranu oprávněných zájmů každého klienta. Činnost je zaměřena na velmi úzkou oblast spočívající ve vyhledávání...

Interní bezpečnost

forenzní analýza

Provedu forenzní analýzu a odpovím na otázku, zda ve Vaší firmě nedochází ke zneužívání informací či pravomocí odpovědných osob. Forenzní analýza zahrnuje sběr, zhodnocení, identifikaci, interpretaci, dokumentaci a prezentaci důkazů s cílem odhalit patologické jevy či bezpečnostní incident.  

Analýza rizik interní bezpečnosti.

  • Vydefinování a analýza potřebných informací od klienta.
  • Vytipování okruhu zaměstnanců, kteří s těmito informacemi nakládají.
  • Zpracování algoritmu toku informací uvnitř firmy včetně subdodavatelů, kteří s důvěrnými informacemi přijdou do styku, včetně spojení s časovou osou.
  • Zmapování kritických míst systému – personálních, časových, místních.
  • Navržení konkrétního opatření bezprostředně směřujícího k ochraně obchodního tajemství klienta.
  • Vytipování tzv. racionálně kalkulujících – patologických nepoctivců.
  • Nasazení specialistů, kteří na základě všech předchozích výstupů sledují možné cesty úniku informací formou skrytého vyšetřování.
  • Možné testování týmu Vašich zaměstnanců. Nastavených opatření, doporučení postupu vůči neloajálním zaměstnancům.
  • Navrhuji dle potřeb zákazníka či místních podmínek skrytá záznamová zařízení. (Audio či video)
  • Navrhuji inteligentní kamerové systémy a EZS.
  • Navrhuji efektivní model elektronického klíčového hospodářství pro Vás či Vaší společnost.

Pomůžu vám

Jsem tu pro vás

  PP SECURITY - detektivní služby

  Detektiv

  Pavel Pertlíček

  +420 724 649 806

  detectiv@ppsecurity.cz

  Akátová 373, Sulice-Želivec

  IČ: 71369473
  DIČ: CZ7103031001